Ομπλίκ, σημαίνει πλάγιος, αποκλίνων στις λατινογενείς γλώσσες, και σχήμα, μοτίβο στις σλαβογενείς. Η υπεράσπιση και διάδοση της ‘λοξής φόρμας’, λοιπόν, αισθητικά και πολιτικά, τέθηκε ως κριτήριο και κίνητρο ίδρυσης το Νοέμβριο του 2019 του ομώνυμου εκδοτικού οίκου (μαζί με βιβλιοπωλείο και αίθουσα τέχνης) από την Αναστασία Δεληγιάννη, ψυχολόγο και εικαστικό, στη Θεσσαλονίκη, ανέκαθεν άστυ όπου ευδοκιμούν τέτοιες έκκεντρες διαμορφώσεις.

Oblique (облик) means slanted, bent in Latin languages, and shape, pattern in Slavic ones. Therefore, the defense and dissemination of the 'divergent form', aesthetically and politically, was set as the criterion and motivation for the establishment in November 2019 of the homonymous publishing house (along with a bookstore and art gallery) by Anastasia Deligianni, Psychologist and Visual Artist, in Thessaloniki, a city where such eccentric configurations thrive always.